Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Publicare şi afişare în data de 27.02.2020
 
S.C. Păstrăvu Sfăraș SRL, titular a proiectului Eficientizare fermă
piscicolă, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra
corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul: Eficientizare fermă piscicolă, propus a fi
amplasat în Săraș, nr. 98, com. Almașu, jud. Sălaj
 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în
zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300
precum şi la următoarea adresă de internet https://apmsj.anpm.ro .
 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului